Język angielski

W zajęciach języka angielskiego uczestniczą dzieci i młodzież w wieku od 7 do 16 lat, a liczba zainteresowanych systematycznie wzrasta. Przydział do grup, maksymalnie 12-osobowych zależy od wieku i stopnia zaawansowania znajomości języka. W każdym roku staramy się tak dopasować skład, by dzieci początkujące znalazły się w nowej grupie, a te bardziej doświadczone kontynuowały naukę w tej samej. Dzięki temu program jest odpowiednio dostosowany do poziomu, a poza tym tworzą się między uczestnikami więzi przyjaźni. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, w godzinach popołudniowych, trwają 45 minut, a w grupie najstarszej 90 minut.
W bieżącym roku szkolnym 2016/2017 powstało sześc grup:

  • grupa najstarsza, zwana gimnazjalną, którą tworzy młodzież w wieku 13-16 lat, większość to już stali bywalcy,
  • grupa klas V i VI,
  • dwie grupy klas III i IV (dzieci kontynuujące naukę w OPP od klasy I) oraz
  • dwie nowe grupy złożone z uczniów klas II.

W trakcie zajęć łączymy naukę z zabawą, poznając słowa i zwroty codziennego użytku, a także tradycję i kulturę krajów anglojęzycznych. Dzieci najmłodsze uzupełniają słownictwo dotyczące otaczającego świata, próbują czytać i wypowiadać się samodzielnie, korzystając z licznych gier edukacyjnych jakie mamy w Ognisku do dyspozycji. W grupach starszych rozwijamy umiejętności porozumiewania się w konkretnych sytuacjach komunikacyjnych, wyjaśniamy trudniejsze zasady gramatyczne, na co nie zawsze jest czas w szkole. Uczestnicy zajęć oglądają także prezentacje multimedialne dotyczące historii i obyczajów Wielkiej Brytanii oraz Stanów Zjednoczonych.
Najstarsi ponadto tłumaczą piosenki ulubionych zespołów, dłuższe teksty, wykonują projekty, układają zabawne historie z wykorzystaniem metody tzw. aktywności twórczej, a także ambitnie przygotowują się do egzaminów, rozwiązując testy na poziomie podstawowym i rozszerzonym.
Zajęcia są zawsze spontaniczne i pełne humoru. Uczestnicy lubią przychodzić do Ogniska, bo tu właśnie w gronie rówieśników mogą swobodnie wypowiedzieć się, napisać próbny test bez obawy o stopień, podzielić się problemami i sukcesami.

Niektórzy są stałymi bywalcami – uczestniczą w zajęciach już od pierwszej klasy. Miło patrzeć jak dorastają, wzbogacając swoją wiedzę i doskonaląc wszystkie umiejętności językowe. Kiedy zaczynali przygodę z angielskim w Ognisku nieśmiało wymieniali nazwy części ciała, owoców....wiadomo, mieli po 8, 9 lat. Teraz piszą piękne opowiadania i płynnie dyskutują.

Oprócz cotygodniowych zajęć, w czasie ferii zimowych i wakacji odbywają się też tematyczne warsztaty z języka angielskiego, były już spotkania ze Szkocją, stworkami z bajek brytyjskich itp. Co roku, tradycyjnie, spotykamy się na popołudniowej herbatce „Five O'Clock Tea” i przygotowujemy wspólnie kilka rodzajów herbat m.in. English Breakfast i Earl Grey i testujemy różne smaki, urozmaicając herbatnikami i ciasteczkami.


Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60