Historia Ogniska Pracy Pozaszkolnej

Ognisko Pracy Pozaszkolnej kontynuuje wychowanie pozaszkolne zapoczątkowane przez Dom Harcerza. Powstał on w Andrychowie zgodnie z decyzją Kuratorium Okręgu Szkolnego w Krakowie z końcem grudnia 1951 roku - była to pierwsza tego typu placówka w ówczesnym powiecie wadowickim. W 1957 roku Ministerstwo Oświaty zmieniło jego nazwę na Dom Kultury Dzieci i Młodzieży, a 30 maja 1974 roku Urząd Powiatowy w Wadowicach przekształcił je w Ognisko Pracy Pozaszkolnej.

Pracą tej placówki, mającej siedzibę w lewym skrzydle zamku przy ulicy Krakowskiej, kolejno kierowali: Zofia Kołaczkowska, Janina Szczepańska(1966-1971), Irena Żydek(1971-1973), Danuta Putek(1973-1991), Maria Wojewodzic(1991-1996), Maciej Mościcki(1996-1998), Alicja Załęcka(1998-1999). ).Od 1 lutego 2000 roku placówka stała się integralną częścią Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, którego dyrektorem była Alicja Mrzygłód(2000- 2003), Jacek Bylica(2003-2009). Od 15 lutego 2009r. dyrektorem Ośrodka Wspierania Rodziny w Andrychowie, a tym samym Ogniska Pracy Pozaszkolnej jest Marta Szrobarczyk.  

Podstawowe cele działalności Ogniska to wszechstronny rozwój dzieci i młodzieży, kształtowanie uzdolnień, rozwijanie zainteresowań, organizowanie i przygotowanie do samodzielnej organizacji czasu wolnego, Zajęcia pozalekcyjne prowadzone w placówce wpływają na rozwój osobowości i wiedzy, rozwijają indywidualność i uczą pracy w zespole, wyrabiają refleks i sprawność ruchową.

Dom Harcerza prowadził swoją działalność w trzech pracowniach: technicznej, artystycznej i przyrodniczej. W domu Kultury Dzieci i Młodzieży najbardziej rozbudowany był dział artystyczny(10 kółek). Prowadzono tu zajęcia dla radioamatorów, amatorów fotografików, kursy gospodarstwa domowego, działały kółka szkutnicze, lotnicze, łucznicze, modelarskie, trwały kursy języków obcych. Dużą popularnością cieszyły się kółka robótek ręcznych oraz wszystkie imprezy masowe. Do najciekawszych należały: wycieczki, zgrupowania, wieczorki taneczne, konkursy, zimowe międzyszkolne rozgrywki w szachy, warcaby, a dla najmłodszych wieczory bajek i zabaw.
Prace młodych hobbystów wyróżniane były na wystawach wojewódzkich i wysyłane na wystawy centralne. Dzieci brały udział w powiatowych konkursach recytatorskich i czytelniczych organizowanych z okazji Dni Oświaty, Książki i Prasy czy Dni Andrychowa.

W 1972 roku w trakcie obchodów 20-lecia istnienia placówki, dyplomy i odznaczenia "Zasłużony dla Ziemi Krakowskiej" wręczono długoletnim pracownikom-instruktorom: Łucji Pająk i Antoniemu Budzie.

Po reorganizacji i zmianie nazwy w 1974 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej stało się placówką wychowania pozaszkolnego, której celem jest stwarzanie w życiu społeczeństwa wszechstronnego rozwoju osobowości, rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz wypoczynku w czasie wolnym od zajęć szkolnych i obowiązków domowych. Powiększono wtedy liczbę zespołów i kół zainteresowań, wzrosła liczba uczestników oraz instruktorów prowadzących zajęcia.

W pracy Ogniska zawsze dużą uwagę zwracano na muzykę i aktywność fizyczną. Różnorodne formy ruchu powiązano z muzyką a tańce miały charakter zbiorowej zabawy. Największym powodzeniem cieszył się zespół tańca nowoczesnego i klasycznego.

Najmocniejszą stroną placówki były zespoły taneczne i rytmiczne, np.: Katarzynki, Roztańczone papużki, UFO, Wesoła szesnastka, Tenutki, zespół tańca nowoczesnego Rapina i inne. Ćwiczeniami dziewcząt kierowali: Maria Wojewodzic i Sławomir Piekarski.

Zainteresowania sportowe rozwijały sekcje: judo, karate, łucznicza i szachowa. Ta ostatnia prowadzona przez Janusza Wiktora odnosiła sukcesy podczas turniejów, rozgrywek i finałów szachowych- w 1989 roku zdobyto mistrzostwo juniorów młodszych Europy w Szwecji.
Wymienić wszystkich instruktorów pracujących w OPP jest równie trudno jak wyliczyć wszystkie osiągnięcia placówki. Niektóre z nich jednak warto przedstawić.

Już w 1954 roku zespół muzyczny prowadzony przez M. Adamczyka uzyskał pierwsze miejsce w eliminacjach powiatowych. Natomiast zespół taneczny prowadzony przez Agnieszkę Żurek zdobył pierwsze miejsce w eliminacjach za poloneza. W tym samym roku prowadzony przez nią zespół wystawił sztukę M. Gerson-Dąbrowskiej pt. Laleczka z saskiej porcelany- pokazano ją w Andrychowie, Wadowicach, Oświęcimiu. W 1958 roku program przygotowany przez panią A. Żurek na konkursie recytatorskim uzyskał I miejsce. W 1960 roku dział techniczny zajął II miejsce w województwie a jego prace zostały wysłane na wystawę centralną. W 1957 roku prace koła fotograficznego także pokazane były na wystawie centralnej. Na zawodach centralnych w 1959 roku Wanda Swakoń z koła łuczniczego uzyskała III miejsce - zespół dziewcząt również III. W 1971 roku harcerze zdobyli puchar Ministerstwa Oświaty i Wychowania i sukces ten powtórzyli w 1973.Zespół taneczny w II mistrzostwach Polski Zespołów Tanecznych RADOM 79 uzyskał wyróżnienie w półfinałach, a filateliści zakwalifikowali się do finału w Bartoszycach. W 1985 roku zespoły taneczne prowadzone przez D.Putek i Z.Paździor uzyskały wyróżnienia na X Wojewódzkim Przeglądzie Dziecięcych i Młodzieżowych Zespołów Artystycznych - Żywiec85. W 1998 roku na X Wojewódzkim Konkursie Plastycznym Oświęcim Protestem Przeciwko Wojnie - Chcemy Żyć w Pokoju spośród 10 nagród 5 otrzymały prace z andrychowskiego OPP.

Przez pewien okres czasu losy tej placówki nie były do końca wiadome. Rok 1999 nie przyniósł właściwych rozwiązań do kogo ma należeć placówka i traktowano ją nieco po macoszemu. Pomimo braku kierownictwa Ognisko nie zgasło a pracujący w nim wychowawcy nadal prowadzili swoje grupy. Działały wówczas: koła wokalno - taneczne, taneczne, instrumentalne, grupy plastyczne oraz koło języka niemieckiego i modelarskie.

Po włączeniu placówki w strukturę Ośrodka Wspierania Rodziny rozszerzono ofertę o zajęcia dla młodzieży. Zajęcia prowadzono w kilkunastu zespołach: koło modelarskie prowadził Sławomir Piekarski, aerobik Jolanta Koloch, rytmikę Alicja Załęcka, koło j. niemieckiego Jolanta Koloch, zajęcia instrumentalne Sławomir Piekarski, wokalno-taneczne Alicja Załęcka, grupy plastyczne Maria Wojewodzic, chór KONSONANS Zbigniew Czarniak, koło teatralne Iwona Kaczmarek, zespół tańca BREAK DANCE Piotr Stach, kółko sceniczne Bożena Polak, koło rękodzieła i tańca artystycznego Magdalena Gaudyn oraz Dziecięcy Zespół Pieśni i Tańca Ludowego MAŁY ANDRYCHÓW instruktor Władysław Koźbiał.

Obecnie zajęcia w Ognisku prowadzą: Sylwia Kolber i Maria Wojewodzic – plastyczne, Alicja Mrzygłód – taneczne i wokalno – taneczne, Marta Paczyńska – teatralne, Marta Wołek – Bury – język angielski, Robert Ślęzak – szachowe, Krzysztof Paczyński – klub podróżnika, Marek Bakalarski – wokalno – instrumentalne.

Uczestnikami Ogniska są dzieci w wieku przedszkolnym uczniowie szkół podstawowych, gimnazjalnych i średnich. Bogata oferta pozwala im na rozwój w różnych kierunkach. Niewątpliwie atutem tej placówki są nieodpłatne zajęcia i dowolność wyboru dokonywana przez uczestnika zajęć.

Ostanie lata również obfitują w sukcesy naszych wychowanków. Prężnie działają grupy szachowe, ich uczestnicy regularnie uczestniczą w turniejach o randze międzynarodowej, ogólnopolskiej i wojewódzkiej zdobywając czołowe miejsca. W bieżącym roku szkolnym (2010/2011) nasi szachiści startowali już w turnieju „SUŁKOWICKA JESIEŃ SZACHOWA” , „MŁODZIEŻOWE MISTRZOSTWA MIASTA TYCHY”, gdzie nasz wychowanek zajął 5 m-ce do lat 7, a jego kolega  4 m-ce do lat 6 choć był najmłodszym uczestnikiem turnieju. Na turnieju IV LIGI JUNIORÓW MAŁOPOLSKI W SWZONIE 2010/2011 nasze drużyny zajęły VI i XI m-ce, a indywidualnie I m-ce na III szachownicy i III m-ce na IV szachownicy.W „III OTWARTYM TURNIEJU SZACHOWYM ZIEMI SUSKIEJ” wychowankowie grupy szachowej zdobyli: III m-ce do lat 13, III m-ce wśród dziewcząt oraz II, III, i IV m-ce do lat 16. Grupy plastyczne również mogą się pochwalić dużymi sukcesami. Podczas X FESTIWALU ARTYSTYCZNEGO TALENTY 2010 (konkurs powiatowy) nasza młoda artystka z grupy plastycznej  zdobyła TALENT 2010. W VIII WOJEWÓDZKIM PRZEGLĄDZIE PLASTYCZNYM p.t. „ANIOŁ” organizowanym przez Pałac Młodzieży w Nowym Sączu prace naszych wychowanek zdobyły wyróżnienia do lat 6 i 9. IX WOJEWÓDZKI KONKURS PLASTYCZNY „BOŻE NARODZENIE – TRADYCJA I WSPÓŁCZESNOŚĆ” przyniósł  dwie nagrody i dwie kwalifikacje do wystawy. Pozostałe grupy również nie próżnowały. Grupa teatralna „VERBA” podczas SPOTKANIA Z MIKOŁAJEM w grudniu 2010r. zagrała przedstawienie pt. „Gwiazdkowa rozmowa” przeplatane kolędami w wykonaniu grupy wokalno-tanecznej „Młode talenty”. Klub podróżnika ma swoją stronę internetową, na której relacjonuje swoją działalność. Klubowicze poznają okoliczne góry i zabytki, oglądają film podróżnicze planując swoje wielkie wyprawy.

Całej działalności Ogniska Pracy Pozaszkolnej nie sposób ocenić tylko po wymiernych sukcesach jej wychowanków. Uczestnicy zajęć nie tylko rozwijają swoje talenty, wzbogacają wiedzę, pożytecznie spędzają wolny czas, ale uczą się też funkcjonowania w społeczeństwie, zawiązują nowe przyjaźnie.

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie ze swoją działalnością ma stałe miejsce w życiu kulturalnym naszego miasta i Powiatu Wadowickiego.

Sukcesy i dotychczasowy rozwój placówki to wynik wspólnego działania nauczycieli wychowanków i ich rodziców. Dzieci i młodzież chętnie i licznie uczestniczą w zajęciach (obecnie 300 osób).
Nieustannie pracujemy nad jakością oferowanych przez nas zajęć. Różnorodność zajęć jest formą profilaktyki i terapii dla wielu z nich. Nasi nauczyciele wciąż doskonalą swój warsztat pracy i podnoszą kwalifikacje. Również rodzice są bardzo zainteresowani działalnością placówki i aktywnie włączają się w jej działalność, doceniają profesjonalizm naszych nauczycieli. Uważają, że Ognisko jest wspaniałym miejscem rozwoju ich pociech, bezpiecznego i pożytecznego spędzania czasu poza szkołą.

To miejsce, gdzie dzieci i młodzież mogą odkryć i rozwinąć swoje talenty. Nasze dzieci są bardzo utalentowane, trzeba tylko pomóż im odkryć swoje możliwości i pasje, otworzyć przed nimi nowe możliwości, ukierunkować zainteresowania, dać możliwość sprawdzenia się w nowych rolach. Staramy się, aby nasza oferta była odpowiedzią na społeczne potrzeby.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60