Ogólnopolski Turniej Szachowy - "KRÓLEWSKA GRA I JA"

V OGÓLNOPOLSKI MIKOŁAJKOWY TURNIEJ SZACHOWY
pod honorowym patronatem Burmistrza Andrychowa
-  Andrychów 2017 -

ORGANIZATOR:
OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

WSPÓŁORGANIZATOR:
RADA RODZICÓW OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE

PATRONAT MEDIALNY:
NOWINY ANDRYCHOWSKIE & RADIO ANDRYCHÓW
WWW. ANDRYCHOW.PL

CELE TURNIEJU:

  • POPULARYZACJA SPORTU SZACHOWEGO W ANDRYCHOWIE,
  • PROMOCJA MIASTA ANDRYCHÓW,
  • WYMIANA DOŚWIADCZEŃ SPORTOWYCH

MIEJSCE I TERMIN:

  • 17 GRUDNIA 2017 ROKU - NIEDZIELA
  • ROZPOCZĘCIE TURNIEJU - GODZ. 10.00
  • OBOWIĄZKOWA ODPRAWA ZAWODNIKÓW: 9.00 - 9.40
  • MIEJSKI DOM KULTURY W ANDRYCHOWIE UL. SZEWSKA 7

ZGŁOSZENIA:
Zgłoszenia do turnieju do dnia 13.12.2017r. prosimy przesyłać na adres e-mail: Robert_Slezak1@wp.pl
telefonicznie - 602 484 597 lub na stronie www.chessarbiter.com/turnieje.php (turnieje/grudzień).
Potwierdzenie zgłoszenia w dniu zawodów do godziny 9.30. Zakończenie turnieju około godz.14:30.

WPISOWE DO TURNIEJU: 25 ZŁ

SYSTEM ROZGRYWEK I TEMPO GRY:
TURNIEJ INDYWIDUALNY - SYSTEM SZWAJCARSKI ,
7 RUNDOWY W GRUPACH WIEKOWYCH
GRUPA A (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2001 I MŁODSI (DO LAT 16)
GRUPA B (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2005 I MŁODSI (DO LAT 12)
GRUPA C (DZIEWCZYNY I CHŁOPCY) - ROCZNIK 2009 I MŁODSI (DO LAT 8)

TEMPO GRY - 15 MINUT NA PARTIĘ DLA KAŻDEGO ZAWODNIKA

NAGRODY:
W każdej grupie trzy pierwsze miejsca otrzymują puchary i dyplomy.
Nagrody rzeczowe od miejsca 1 do 7.
Każdy uczestnik otrzymuje paczkę od Mikołaja.
W grupie najmłodszej każdy otrzymuje medal oraz przewidziano nagrody dla najmłodszych uczestników.

POSTANOWIENIE KOŃCOWE:
W turnieju obowiązują przepisy kodeksu szachowego PZSZACH kojarzenia komputerowe.
Za opiekę i ubezpieczenie zawodników w trakcie zawodów odpowiada klub delegujący zawodnika,
opiekun lub rodzic.
W trakcie zawodów czynny będzie bufet.
Organizatorzy zastrzegają sobie prawo ostatecznej interpretacji niniejszego regulaminu.
Organizator zastrzega sobie prawo do nieodpłatnego wykorzystywania materiałów audiowizualnych zrealizowanych podczas turnieju, a w szczególności zdjęć, materiałów filmowych, wywiadów i nagrań dźwiękowych przedstawiających uczestników w celach informacyjnych i promocyjnych.
Organizator zapewnia ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz.U. 2016 poz. 922 ).
 

ORGANIZATOR:

OGNISKO PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE
34 - 120  ANDRYCHÓW, UL. METALOWCÓW 10
tel. 33 432 27 60, poniedziałek - czwartek: 12.00 - 20.00, piątek: 7.00 -15.00.  
www.ognisko.andrychow.eu, e-mail: ognisko@andrychow.eu.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60