III Powiatowy Konkurs Plastyczny
„AUTYZM - w niebieskim świecie”

W zwiąku z zaistniałą sytuacją - pandemią koronawirusa - podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu składania prac do 25 września 2020 roku oraz przeprowadzeniu konkursu w II etapach.

Protokół z posiedzenie Komisji Konkursowej
III Powiatowego Konkursu Plastycznego AUTYZM - W NIEBIESKIM ŚWIECIE
pod honorowym patronatem Burmistrza Andrychowa - etap II

Komisja Konkursowa, w składzie:

 • pani Marta Wołek - Bury - historyk sztuki, nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
 • pani Patrycja Kołodziejczyk–prezes Stowarzyszenia Otwórzmy Drzwi na Świat
 • pani Sylwia Kolber - nauczyciel plastyki, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

30 października 2020 roku, po obejrzeniu 86 prac postanowiła zakwalifikować do konkursu nadesłane prace spoza obrębu Gminy Andrychów oraz  przyznać  3 nagrody i  11 wyróżnień:

NAGRODY:

 • Emilia Smaza – SP nr 2 Andrychów
 • Łukasz Sordyl – SP nr 2 Andrychów
 • Beata Babińska - SP nr 4 Andrychów

WYRÓŻNIENIA:

 • Alicja Turoboś – SP nr 2 Andrychów
 • Martyna Ficek - SP nr 4 Andrychów
 • Weronika Stachurska - SP nr 4 Andrychów
 • Iga Drąg - SP nr 4 Andrychów
 • Olaf Matejko - SP nr 4 Andrychów
 • Dawid Barcik - SP nr 4 Andrychów
 • Oliwier Kownacki - SP nr 4 Andrychów
 • Grzegorz Adamczyk - SP nr 4 Andrychów
 • Rafał Nowak - SP nr 4 Andrychów
 • Bartosz Sekuła - SP nr 4 Andrychów
 • Paweł Jasuba - praca indywidualna

W sumie na konkurs napłynęły 143 prace z różnych placówek i szkół powiatu wadowickiego, a także spoza jego obrębu.

Bardzo dziękujemy za udział  dzieciom i młodzieży, a nauczycielom za zaangażowanie i przybliżenie tematu autyzmu, za obalanie mitów i stereotypów, za budowanie empatii i zrozumienia.
Dziękujemy tym bardziej, ponieważ konkurs odbywał się w czasie pandemii , a to dla wszystkich stanowiło dodatkowe ograniczenia , większe zaangażowanie i mobilność, aby konkurs został przeprowadzony, a prace do nas mogły dotrzeć.

 • 20201103_134022
 • 20201103_134041
 • 20201103_134101_001
 • 20201103_134128
 • 20201103_134146
 • 20201103_134241
 • 20201103_134308
 • 20201103_134326
 • 20201103_134343
 • 20201103_134412
 • 20201103_134435
 • 20201103_134452
 • 20201103_134548
 • 20201103_134609
 • plakat-autyzm

 

Przypomnijmy - w związku z zaistniałą sytuacją - pandemią koronawirusa - podjęliśmy decyzję o wydłużeniu terminu składania prac do 25 września 2020 roku oraz przeprowadzeniu konkursu w II etapach.

 • I etap:
  Z prac, które już napłynęły na konkurs do 16 czerwca 2020 roku zostali wyłonienie laureaci.
 • II  etap:
  Z prac, które napłyną na konkurs po 16 czerwca 2020 roku zostaną wyłonieni kolejni laureaci.

Komisja konkursowa w składzie:

 • pani Marta Wołek - Bury - historyk sztuki, nauczyciel Ogniska Pracy Pozaszkolnej
  w Andrychowie
 • pani Patrycja Kołodziejczyk - prezes Stowarzyszenia Otwórzmy Drzwi na Świat
 • pani Sylwia Kolber - nauczyciel plastyki, dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

16 czerwca 2020 roku, po obejrzeniu 57 prac komisja konkursowa postanowiła zakwalifikować do konkursu nadesłane prace spoza obrębu Gminy Andrychów oraz  przyznać 14 nagród i 6 wyróżnień w następujących kategoriach wiekowych:

kategoria I - dzieci w wieku przedszkolnym

NAGRODA
Jagoda Szczurkowska - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice
Patrycja Gracjasz - Przedszkole Publiczne nr 2 Andrychów
Oskar Zawada - oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów
WYRÓŻNIENIA
Laura Bodżek - oddział przedszkolny - Szkoła Podstawowa nr 2 Andrychów
Igor Bazarnik - Przedszkole nr 3 Wadowice

kategoria II - dzieci klas 1-3 SP

NAGRODA
Oskar Cibor - Zespół Szkół Samorządowych Sułkowice-Bolęcina
Kacper Kołodziejczyk - Knapik - Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK Brzezinka
Weronika Karciarz - Szkoła Podstawowa Wysoka
Laura Golda - Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK Brzezinka

WYRÓŻNIENIA
Kornelia Kasiarz - Szkoła Podstawowa Wysoka
Julia Młocek - Zespół Szkół Samorządowych Sułkowice-Bolęcina
Julianna Pyrek - Szkoła Podstawowa Wysoka
Karol Zięba - Zespół Szkół Samorządowych Sułkowice-Bolęcina

kategoria III - dzieci klas 4-6 SP

NAGRODA
Maja Olkis - Niepubliczna Szkoła Podstawowa o profilu językowym Cervantes Żywiec

kategoria IV - dzieci klas 7-8 SP

nie przyznano

kategoria V - dzieci i młodzież niepełnosprawna

Szymon Hacieja - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice
Julia Graca - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice
Jan Malik - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice
Oliwier Kołodziejczyk - Publiczna Szkoła Podstawowa SPSK Brzezinka
Kacper Kulka - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice
Tytus Skrzypczyński - Przedszkole Publiczne nr 3 Wadowice

Dziękujemy wszystkim dzieciom, młodzieży, nauczycielom i rodzicom za zaangażowanie w konkurs, za obalanie mitów i stereotypów o autyźmie, za budowanie świadomości i empatii.

 • 1
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 2
 • 20
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60