Oferta Ogniska Pracy Pozaszkolnej

W OPP działają grupy: plastyczne, języka angielskiego, szachowe, teatralna, rytmika z elementami tańca, wokalno – instrumentalna i kulinarna.

W czasie ferii zimowych i letnich OPP realizuje specjalną ofertę programową dla dzieci i młodzieży.

Uczestnictwo w zajęciach jest bezpłatne. Wnosi się  dobrowolną opłatę na Fundusz Rady Rodziców. W wypadku trudnych sytuacji materialnych stosuje się całkowite zwolnienie z opłat.

Sekretariat OPP czynny jest od poniedziałku do czwartku w godzinach od 12.00 do 20.00, w piątki od 7.00 – 15.00. Zajęcia odbywają się w godzinach popołudniowych. Stały uczestnik może korzystać z dowolnej liczby zajęć w Ognisku.

Stałym i okazjonalnym uczestnikom proponujemy udział w imprezach kulturalnych, oświatowych, rozrywkowych.

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60