Wybierz:

Działalność Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
finansowana jest
z dotacji udzielonej przez
Powiat Wadowicki
i współfinansowana
z budżetu Gminy Andrychów.

DZIĘKUJEMY!


Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Samorząd Wychowanków Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie
w roku szkolnym 2021-2022

Zarząd:

SMOLEC IWONA przewodnicząca
JOŃCZY ANNA
NOWAK NIKOLA          

Członkowie:   

KOLBER LENA                     
NOWAK KACPER                
DRABCZYK LENA
KOCIA ALEKSANDRA

Łącznicy grup:

PYZIO JULIA
MARTIN-GŁAZOWSKA WERONIKA
KOPYTO ZUZANNA
PESZEK ZUZANNA

Opiekunem Samorządu Wychowanków w roku szkolnym 2021/2022 jest pani Marta Wołek-Bury

 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60