Koło szachowe

Zajęcia adresowane są do dzieci w już wieku przedszkolnym, szkolnym a także młodzieży. Uczestnicy zajęć mogą się różnić wiekiem, wiedzą, zdolnościami, ale pomimo tych różnic każdy zaczynający studiowanie szachów może wynieść szerokie korzyści.

Gra w szachy sprzyja wszechstronnemu rozwojowi intelektualnemu, kształci wyobraźnię, pamięć, uczy logicznego myślenia i skupienia uwagi, rozwija wyobraźnię, wyrabia umiejętność panowania nad sobą, szacunku i nielekceważenie przeciwnika. Uczy wytrwałości i odpowiedzialności za własne decyzje.
Na pytanie, po co grać w szachy, były Mistrz Świata Anatolij Karpow, odpowiada: "Aby nauczyć się myśleć!!".

Każdy znajduje w nich to, co bardziej odpowiada jego gustom i charakterowi. Dla jednego jest to ścisła naukowa analiza i precyzja myślenia. Dla drugiego estetyczne piękno logiki lub odwrotnie - piękno paradoksu ...

Uczestnicy zajęć są zdobywcami pierwszych miejsc w licznych turniejach wojewódzkich i ogólnopolskich.


Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60