VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY
”KRÓLEWSKA GRA I JA”!

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zaprosiło miłośników szachów na VIII OGÓLNOPOLSKI TURNIEJ SZACHOWY ”KRÓLEWSKA GRA I JA”. Impreza odbyła się 19 marca (niedziela) 2023r. w Miejskim Domu Kultury w Andrychowie przy ul. Szewskiej 7.

W tym roku mija 6 lat od momentu, gdy w styczniu 2017 roku Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zostało samodzielną placówką oświatową. Organem prowadzącym placówkę jest Gmina Andrychów, a pieczę pedagogiczną sprawuje Kuratorium Oświaty w Krakowie - Delegatura w Wadowicach. OPP jest nadal dotowane z subwencji powiatowej oraz dofinansowywane przez Urząd Miejski w Andrychowie.

Ogólnopolski Turniej Szachowy "Królewska gra i ja", który odbywa się wiosną, oraz zimowy, Mikołajkowy turniej szachowy a także konkursy plastyczne od lat będące chlubą OPP powracają po pandemicznej przerwie wraz z pozostałymi działaniami grup OPP. Jak informuje Dyrektor OPP Sylwia Kolber obserwuje się duży powrót do grup zainteresowań OPP. W zajęciach uczestniczy również spora grupa młodzieży i dzieci z Ukrainy, którzy bardzo dobrze czują się w naszym mieście. Łącznie w działaniach prowadzonych przez OPP uczestniczy ponad 350 osób.

Ogólnopolski Turniej Szachowy "Królewska gra i ja" doczekał się już VIII edycji! Od lat cieszy się sporym zainteresowaniem. W tym roku organizatorzy musieli wcześniej zamknąć listy zgłoszeń, ponieważ na turniej zgłosiło się ponad 120 uczestników! Sędzią głównym turnieju był Piotr Góralczyk. Pomagali mu sędziowie pomocniczy - Janusz Skorecki i Robert Ślęzak, który jest opiekunem grup szachowych w Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie. Patronat nad imprezą objęli Wicestarosta Powiatu Wadowickiego Beata Smolec oraz Burmistrz Andrychowa - Tomasz Żak.

Ogólnopolski Turniej Szachowy - "KRÓLEWSKA GRA I JA" organizowany jest przez Ognisko Pracy Pozaszkolnej we współpracy z Radą Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie. Celem tego rodzaju imprez jest popularyzacja sportu szachowego - królewskiej gry oraz wspieranie i upowszechnianie zainteresowań szachowych wśród dzieci i młodzieży, a także propagowanie i umacnianie zdrowych zasad współzawodnictwa.

Witając uczestników - dyrektor OPP Sylwia Kolber życzyła wspaniałej zabawy, przypominając, że nawet najlepsi sportowcy znają zarówno smak wygranej jak i przegranej. Podczas turnieju rodzice tradycyjnie dopingowali swoje pociechy, szczególnie najmłodszych szachistów, dla których często był to pierwszy turniej w życiu! Wśród nagrodzonych osób nie zapomniano właśnie o nich - przeznaczając specjalne medale dla najmłodszych uczestników Turnieju.

Tradycyjnie funkcjonował również bufet, w którym można było spróbować pysznych wypieków przygotowanych przez rodziców działających w Radzie Rodziców. Nagrody zwycięzcom wręczała dyrektor OPP Sylwia Kolber. Pani Dyrektor podziękowała również Dyrektorowi Centrum Kultury i Wypoczynku w Andrychowie Leszkowi Ścibikowi oraz Marii Kubicy - kierownik MDK w Andrychowie za pomoc i udostępnienie pomieszczeń Miejskiego Domu Kultury.

Zobaczcie jak było!


 

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60