Kadra Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie:

mgr Sylwia Kolber
Dyrektor Ogniska Pracy Pozaszkolnej, nauczyciel grup plastycznych

  • mgr Marek Bakalarski - nauczyciel grupy wokalno – instrumentalnej
  • mgr Joanna Biczak – nauczyciel grup tanecznych i zumby
  • mgr Alicja Mrzygłód - nauczyciel grupy rytmiki  i zajęć kulinarnych
  • mgr Maja Sikorska - nauczyciel grupy teatralnej
  • lic. Robert Ślęzak - nauczyciel kół szachowych
  • mgr Marta Wołek - Bury - nauczyciel grup języka angielskiego
  • Beata Rusinek - sekretariat OPP
  • Dorota Adamus - pracownik obsługi

 

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60