Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Działalność Rady Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie

Rada Rodziców Ogniska Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie zastała powołana 24 września 2007 roku i działa nieprzerwanie do chwili obecnej, choć w zupełnie innym składzie. Swoimi działaniami i zaangażowaniem wspiera dzieci i młodzież, która rozwija swoje talenty i pożytecznie spędza wolny czas uczęszczając na zajęcia do Ogniska Pracy Pozaszkolnej. Zgromadzone środki finansowe w całości przeznaczane są na pomoce dydaktyczne i materiały do zajęć oraz dofinansowanie do imprez organizowanych przez placówkę itp.

Członkowie Rady Rodziców bardzo angażują się w poszukiwanie sponsorów oraz bezpośrednie przygotowanie i współorganizowanie imprez.

Wszystkie te działania są możliwe dzięki wpłatom Rodziców uczestników zajęć oraz naszym Sponsorom, którzy wspierają nas nie tylko finansowo, ale również materialnie przekazując np. gadżety firmowe, słodycze, owoce, książki, farby itp…

Oto firmy i instytucje przyjazne naszej placówce:

MAŁGORZATA MATUSIAK
Prezes Zarządu ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie

Adam Gołba ZHUP A i A

 Piekarnia Parowa „U Frysia”

 „Baco” Sp. z o. o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe

AKSAM

Mizera & Mizera Hurtownia Warzyw i Owoców

Społem Powszechna Spółdzielnia Spożywców

Czarny Groń

 

Wszystkim Rodzicom, Instytucjom i Firmom, którym leży na sercu dobro naszych dzieci i młodzieży składamy serdeczne podziękowania i zachęcamy do dalszej współpracy.

Wpłaty na fundusz Rady Rodziców można dokonywać w:

  • Ognisku Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, ul. Metalowców 10 w godzinach pracy sekretariatu, 
  • bezpośrednio na konto bankowe:
    ABS Bank Spółdzielczy w Andrychowie ul. Krakowska 112 
    nr: 75 8110 0000 3001 0040 7955 0002

RADA RODZICÓW OGNISKA PRACY POZASZKOLNEJ W ANDRYCHOWIE
WYBRANA W 2021 ROKU:

Beata Smolec – przewodnicząca 
Marek Pustelnik - z-ca przewodniczącej
Anna Bryndza - skarbnik
Dorota Stuglik - sekretarz
Patrycja Kołodziejczyk - członek
Tatiana Mizera - członek 
Agata Pustelnik - członek

 

Ognisko Pracy Pozaszkolnej w Andrychowie, 34-120 Andrychów, ul. Metalowców 10, Telefon: 33 432 27 60